1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst (levering van bestelde goederen) moet
duidelijk omschreven schriftelijk of per mail binnen één week na constatering door de
consument ingediend worden bij "Unicum Fermentum", educatief wijncentrum,
Dunanthof 14, 7909 AL Hoogeveen.
Mail: delavei@unicum-fermentum.nl

2. "Unicum Fermentum", educatief wijncentrum bevestigt direct schriftelijk of per mail de
ontvangst van de klacht en vermeldt in deze bevestiging de te verwachten afhandelingstermijn
van de klacht.
3. "Unicum Fermentum", educatief wijncentrum, hanteert maximaal een afhandelingstermijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van indiening van de klacht door de consument. Als
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal "Unicum Fermentum'',
educatief wijncentrum, consument hiervan verwittigen en een indicatie geven wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht naar de mening van de consument door "Unicum Fermentum" educatief
wijncentrum, niet naar behoren is afgewikkeld, staat het de consument vrij om het geschil voor
te leggen aan de rechter.


Ons adres is:

”UNICUM FERMENTUM”
educatief wijncentrum
Frans en Sonja Jansen
Dunanthof 14,
7909 AL Hoogeveen.
Holland.
Tel. +31(0)528268097.
E-mail: delavei@unicum-fermentum.nl
www.unicum-fermentum.nl

KvK: 04056379
btw-id: NL001300974B80
IBAN: NL21RABO0329076639